Duurzame ontwikkeling

L développement durable Entremont

Entremont zet zich in voor de planeet…

… en de komende generaties!

Van SODIAAL kent u waarschijnlijk wel de coöperatie en de alom bekende zuivelproducten. Maar de persoonlijkheid en de duurzaamheid van onze coöperatie zijn bovenal gebaseerd op de waarden die hieraan ten grondslag liggen, zoals het respect voor het milieu, het behoud van de Aarde en onze ethische verplichtingen ten opzichte van mens en dier.

Trouw aan zijn principes begint Sodiaal in 1997 als eerste in de Franse zuivelsector met een collectief kwaliteitsmanagement. Dit initiatief krijgt de naam “Route du Lait” (“Melkroute”) en leidt tot Nationale Richtsnoeren voor goede veeteeltpraktijken voor al onze coöperatieleden en een gemeenschappelijk referentiesysteem.

Deze richtsnoeren, die de “Agri-Confiance” certificering krijgen, omvatten 7 hoofdthema’s op het gebied van de gezondheid, het welzijn en de voeding van de dieren en meer globaal het behoud van het milieu. De eerste afgelegde “Melkroute” wordt een groot succes!

Vandaag is Entremont op weg naar de “Melkroute van 2020”, met het plan om nog verantwoorder te werken, rond 6 nieuwe thema’s:

  • De vermindering van onze milieuvoetafdruk, door minder energie en water te verbruiken, minder vloeistoffen en afval te lozen en originele acties te ontwikkelen (zie het artikel over het gecombineerde weg-railvervoer),
  • De keuze van verantwoord aankopen gebaseerd op een risicoanalyse per land en per product, met een door al onze leveranciers te respecteren gedragscode,
  • De creatie van een globaal ethisch kader voor al onze acties, met de verplichting een globale ethiek te respecteren en te promoten bij onze partners bij het uitoefenen van onze activiteiten, inclusief de strijd tegen fraude, corruptie, concurrentiebeperking en discriminatie.
  • De verbetering van de arbeidskwaliteit van onze medewerkers, door het instellen van een cultuur die meer gericht is op veiligheid, betere arbeidsomstandigheden, meer tevredenheid bij de coöperatieleden en werknemers, inzet voor gehandicapte personen, scholing en opleiding.
  • De garantie van conforme en veilige producten, om de vertrouwensrelatie met onze consumenten verder te ontwikkelen. Het betreft hier het opstellen van aangepaste interne maatregelen, meer transparantie en samenspraak met onze klanten, het ontwikkelen van een milieubewust ontwerp en minder verbruik van verpakkingen.
  • Het winnen aan proactiviteit en transparantie ten opzichte van onze belanghebbenden. Door de geografische verankering van de Entremont locaties te valoriseren en door onze positie van proactieve en door openbare instanties, lagere overheden en de burgermaatschappij erkende partner in stand te houden.

  

Bilan Gaz à effet de Serre

 

Entremont op de rails!

Een van onze originele ideeën ten gunste van het milieu: onze kazen de trein laten nemen! Het gecombineerde weg-railvervoer, waar wij al jaren gebruik van maken, helpt de ecologische impact van het vervoer van onze producenten tussen onze locaties in het westen en oosten van Frankrijk te verminderen. Dankzij de trein heeft Entremont een voorsprong weten te nemen en vierde de firma in 2015 het vervoer van zijn 10.000e container tussen Rennes en Lyon.